8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym roku postanowiliśmy nie ograniczać się do jednego dnia, lecz codziennie prezentujemy historie kobiet, które bezpośrednio łączą się naszym Muzeum. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości to pięć oddziałów, a w każdym z nich inna historia.  Zapraszamy na spotkanie z bohaterkami Muzeum Uzbrojenia.

Powojenne Bohaterki

Obraz wojny to przede wszystkim walczący ze sobą mężczyźni. Nie jest to jednak obraz pełen. Noblistka Swiatłana Aleksijewicz w reportażu „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, przypomina postacie żołnierek, które brały czynny udział w walkach podczas II wojny światowej, kobiet, które w wyniku różnych okoliczności życiowych zaciągnęły się do Armii Czerwonej i walczyły na wszystkich frontach. W przypadku polskiej literatury portrety zaangażowanych w czynną walkę Polek stworzyła w „Budowałam barykadę…” poetka Anna Świrszczyńska.

Każda wojna kiedyś się kończy i kiedy opadnie bitewny kurz, strony konfliktu muszą policzyć straty. Walki o Poznań zakończyły się 23 lutego 1945. Nasze miasto zostało zniszczone w 50%.

Na archiwalnych fotografiach widzimy ludność cywilną, która zaraz po zakończeniu walk zaczyna porządkować miasto. Były to przede wszystkim kobiety. Sytuacja w Poznaniu nie była odosobniona, we wszystkich krajach, przez które przeszedł front, najbardziej ucierpiały ośrodki miejskie. Oprócz historycznych fotografii nie mamy żadnej formy upamiętnienia poświęcenia Pań, które po prostu, bez żadnej organizacji czy przymusu postanowiły posprzątać powojenne zgliszcza. Jedynie pomniki „Trümmerfrau”, w tłumaczeniu: kobiety porządkującej gruz w latach 1945-1946, możemy spotkać w największych niemieckich miastach jak: Berlin, Hamburg, Hannover, Kolonia, Lipsk….

Pamiętajmy o tych cichych, często bezimiennych bohaterkach, szczególnie dzisiaj.

 

 

INFOGRAFIKA DO POBRANIA TUTAJ INFOGRAFIKI_ MU

Literatura:

S. Aleksijewicz „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, przeł. J. Czech, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.

A. Świrszczyńska, „Budowałam barykadę”, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2014.

Wiersze dostępne w internecie.

Trümmerfrau – więcej informacji oraz przykłady pomników tutaj

Film zarejestrowany w Berlinie – lipiec 1945 przez amerykańskich żołnierzy

 

Powrót do listy kategorii Muzeum online