W ramach obchodów 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Wielopolskie Muzeum Niepodległości zorganizowałokonkurs literacki: „Wielkopolska warta Powstania”. Zadaniem uczestników było rozwinięcie myśli przewodniej konkursu w dowolnej formie literackiej (wiersz, opowiadanie, esej, kartka z pamiętnika, reportaż itp.). Nadesłane teksty ocenialiśmy w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci oraz seniorzy.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Zgłoszono 73 prace nie tylko z Poznania, ale m.in., Ostrowa Wielkopolskiego, Wolsztyna, Piły, Wągrowca, Radomia, Nowego Sącza, Szczecina. Przemysław Terlecki Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości: „Tak duży odzew na nasz konkurs i do tego tak wielu uczestników spoza Wielkopolski jest dowodem na ciągle żywą pamięć o Powstaniu Wielkopolskim. To także świadectwo tego, iż nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego przyniosło pierwsze efekty – wiedza i zainteresowanie naszą zwycięską insurekcją zaczyna wychodzić coraz mocniej poza Wielkopolskę. Mamy jeszcze sporo pracy, aby naszą radość z tego zwycięskiego Powstania zrozumieli i  czcili  tak jak my wszyscy Polacy. Temu między innymi ma służyć ten konkurs,. który chcielibyśmy kontynuować i rozwijać w kolejnych latach.”

Decyzję o przyznaniu nagród podjęła Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich (Przewodnicząca Komisji), Małgorzata Wilczyńska-Grześ z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Jan Szymański z Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919(oddział WMN). Sekretarzem Kapitały Konkursowej była Dominika Bazaniak zWielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Jak mówi Jan Szymański, członek Komisji Konkursowej: „Byliśmy mile zaskoczeni dużym odzewem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Bogactwo form literackich nadesłanych prac w połączeniu z oryginalnym spojrzeniem na temat Powstania, mile nas zaskoczył. Komisja Konkursowa jednomyślnie nagrodziła najlepsze teksty”.

W sobotę 12 marca o godz. 10:00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (Odwach).

Goście wysłuchali prelekcji Roberta Gawła, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na temat zwycięskiego Powstania. W trakcie Gali Konkursowej wystąpiła również Jagoda Mężyńska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu z repertuarem pieśni związanych z okresem Powstania 1918-1919.

Konkurs został realizowany pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Partnerami konkursu byli: Biblioteka Raczyńskich, Prezydent Miasta Gniezna, Prezydent Miasta Konina, Prezydent Miasta Leszna, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Piły.

Powrót do listy kategorii Aktualności