Powstanie Wielkopolskie 1848 – infografika

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

Powstanie Wielkopolskie 1848 – infografika

Muzeum Powstania

Wielkopolskiego 1918-1919

Powstanie Wielkopolskie 1848 – infografika

Powstanie Wielkopolskie 1848 – infografika

Fala rewolucyjnych i narodowych wystąpień, która ogarnęła Europę w 1848 r. rozbudziła w Polakach nadzieje na ponowne wybicie się na niepodległość. 20 marca 1848 r. w Wielkopolsce rozpoczęła się Wiosna Ludów. Zachęcamy do zapoznania się z historią powstańczego zrywu i infografiką przygotowaną przez Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Zapraszamy do lektury.

Proponowane

Infografika, którą przedstawiamy, prezentuje najważniejsze fakty i zagadnienia dotyczące Armii Wielkopolskiej. Opracowana została na podstawie dostępnej literatury naukowej. Grafika w symbolicznej formie nawiązuje do umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia wykorzystywanego przez wielkopolskie oddziały wojskowe.

Zapraszamy na uniwersalną lekcję tworzenia symboli narodowych.

Po zapoznaniu się z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z siedzibą w Poznaniu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 27, REGON: 000277902, NIP: 778-11-28-909, e- mai iodo@wmn.poznan.pl moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera. Zobacz regulacje