Muzeum

Dostępne

Muzeum

Dostępne

Dostępność

Dostępność

Deklaracja dostępności

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości: www.wmn.poznan.pl, www.powstanie.wmn.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej www.wmn.poznan: 28 maja 2016 r. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej....

Dostępność w oddziałach

Schron Przeciwatomowy dla Władz Miasta Poznania

Muzeum Uzbrojenia

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919

Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956

Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII

Muzeum Armii "Poznań"