Informację o zmianie ogłoszenia o  zamówieniu –PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI POD NAZWĄ: RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – CZĘŚĆ I oraz odpowiedzi na pytania z dnia 12.04.2019 znajdują się TUTAJ.

Powrót do listy kategorii Aktualne