ZAPYTANIE OFERTOWE :

w sprawie opracowania projektu ekspozycji stałej i aranżacji wnętrz dla
ścieżki fortyfikacyjnej
Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII – oddziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8.

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Doprecyzowanie zapytania – uwaga: integralna cześć zapytania

 

Odpowiedzi na pytania – Zmiana zapytania ofertowego 17.12.2019 UWAGA – zmianie uległ termin składania ofert: Nowy termin składania i otwarcia ofert upływa dnia 20 grudnia 2019 roku. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Unieważnienie postępowania z dnia 08.01.2020

  1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (ZO) – OPZ
  2. Załącznik nr 2 do ZO
  3. Załącznik nr 3 do ZO
  4. Załącznik nr 4 do ZO
  5. Załącznik nr 5 do ZO

Pobierz załączniki do Załącznika nr 1 do ZO – OPZ

Powrót do listy kategorii Aktualne