„Wypędzeni 1939…” to cykl projektów Związku Miast Polskich, zainicjowany w roku 2009, kiedy to powstała wystawa pod tym tytułem, poświęcona deportacjom obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy.

W skład ziem wcielonych bezpośrednio do Rzeszy wchodziła Wielkopolska, część ziemi łódzkiej, Pomorze, północne Mazowsze, Śląsk i ziemia żywiecka. Celem okupanta na tych terenach była całkowita germanizacja, wysiedlono kilkaset tysięcy obywateli polskich, by na ich miejscu osiedlać Niemców. Objazd wystawy w Polsce wiąże się każdorazowo – we współpracy ze środowiskami lokalnymi – z poszukiwaniem świadków historii i zbieraniem materiałów obrazujących lokalne historie deportacji.

27 października br. wystawa „Wypędzeni 1939…” została uroczyście otwarta w Poznaniu, na płycie Starego Rynku przed Odwachem. Wystawę otworzył Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – Tomasz Łęcki. Głos zabrał także autor wystawy Pan Jacek Kubiak wprowadzając zaproszonych gości do tematu.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oferuje zajęcia edukacyjne dla młodzieży w związku prezentowaną wystawą (TUTAJ do pobrania plik z oferta edukacyjną)

W ramach działania Związku powstała też dwujęzyczna książka (Wypędzeni 1939. Vertriebene 1939, redakcja Jacek Kubiak, Agnieszka Łuczak, współpraca Małgorzata Schmidt, Janusz Zemer, Poznań 2015) oraz strona www połączona z biblioteką cyfrową www.wypedzeni1939.pl.

Wystawa była pokazana dotychczas w blisko 30 miejscach w Polsce oraz w Berlinie w wersji niemieckiej, w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie.

Partnerami objazdu wystawy poświęconej deportacjom z ziem wcielonych do III Rzeszy są :
Instytut Pamięci Narodowej, Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Unijny Fundusz „Europa dla Obywateli”, Muzeum Historii Polski (Program „Patriotyzm Jutra”), Instytut Zachodni, Centrum Badań Historycznych Berlin Polskiej Akademii Nauk.

Powrót do listy kategorii Aktualności