Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej – pod tym tytułem w sobotę 13 kwietnia w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII odbyła się gala laureatów ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży.

Po raz kolejny Wielkopolskie Muzeum Niepodległości razem z Oddziałowym Biurem Edukacji IPN w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych zorganizowano konkurs na najciekawiej przygotowaną opowieść rodzinną z czasów II wojny światowej.

Ideą tego konkursu jest uświadamianie, że z rodzinnego kręgu powinny wychodzić impulsy do zainteresowania młodego pokolenia historią. Poszukiwanie przez dzieci i młodzież związków ich przodków z dziejami Polski służy umacnianiu międzypokoleniowych więzi i poczucia identyfikacji z Ojczyzną.

W uroczystości ogłoszenia wyników konkursu wzięli udział nie tylko jego uczestnicy, lecz również ich nauczyciele, rodzice i dziadkowie.

Powrót do listy kategorii Aktualności