Zapraszamy muzealników, naukowców i regionalistów do wzięcia udziału w II edycji konferencji-sejmiku, która odbędzie się w Poznaniu 26 i 27 listopada.

W tym roku organizatorzy (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Fundacją Zakłady Kórnickie, Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu) postanowili ją zatytułować: W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego. Dwudniowe spotkanie będzie wypełnione referatami oraz dyskusjami panelowymi, które powinny zainteresować wszystkich pasjonatów muzealnictwa i badań przeszłości.

Udział w konferencji-sejmiku jest odpłatny (50 złotych od osoby, przy czym w ramach tej kwoty zapewnimy również wyżywienie oraz udział w koncercie). Nocleg we własnym zakresie.

W wypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z projektem mogą Państwo uzyskać informacje pod numerem telefonicznym 61 853 89 45:

                –         kustosz dyplomowany dr. hab. Olaf Bergmann
(tel. kom.: 518 052 940, mail: olafber@tlen.pl)

                –         lub sekretarz projektu Aleksandra Kubisiak
(mail: a.kubisiak@wmn.poznan.pl).

Termin: 26-27 listopada 2018 roku

                  1 dzień – Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

       Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10, Poznań

             Szczegółowe informacje w Programie załączonym do niniejszego pisma.

               2 dzień – Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

W odróżnieniu od spotkania ubiegłorocznego planujemy też część konferencji (przygotowywaną przez PTPN), na której autorzy referatów mieliby możliwość przedstawienia ich treści (w formie 15 minutowych wystąpień), a które następnie znalazłyby się odrębnym, przygotowywanym przez PTPN wydawnictwie zwartym. Mają one dotyczyć zagadnień już bardziej szczegółowych i ściśle „rocznicowych”, które postanowiono zatytułować: W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego.  W tym przypadku głównego organizatora PTPN interesuje przedstawienie w referatach stanu badań dotyczących m.in. delegatów na Sejm Dzielnicowy, jego przebiegu, a także tworzenia w zaborze pruskim rad ludowych, rad robotniczych i żołnierskich, w tym też nie tylko polskich, ale również niemieckich i żydowskich. W tej części naszego projektu osoby nim zainteresowane prosimy o kontakt (a następnie nadsyłanie deklaracji w nim udziału – Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego) z Prezesem PTPN prof. UAM dr. hab. Andrzejem Gulczyńskim (mail: a.gulczynski@ptpn.poznan.pl).

Tego dnia wygłoszone zostaną referaty poświęcone okresowi przedpowstaniowemu. Do wygłoszenia referatów, zaproszeni zostali badacze, którzy przestawią wybrane problem, a mianowicie:

prof. Przemysław Hauser – Niemcy a Wielkopolska październik – grudzień 1918

prof. Olgierd Kiec – Niemiecka odpowiedź. Zjazd delegatów Niemieckich Rad Ludowych z Marchii Wschodniej (Ostmark)

prof. Rafał Witkowski – Żydowska Rada Ludowa w Poznaniu

prof.  Adam Kalbarczyk – Niepodległość na ambonie. Kazanie ks. Antoniego Stychla,

prof. Magdalena Graf –  Onomastyczne refleksje nad nazwiskami delegatów

prof. Magdalena Piotrowska –   Rites de passage?  Kilka uwag o Sejmie Dzielnicowym

prof. Julia Dziwoki – Udział duchowieństwa Dzielnicy Śląskiej w Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu.

To tu właśnie, pośród tych referatów, zamierzamy umieścić referat o odzyskiwaniu niepodległości w poszczególnych miejscowościach,  powiatach, o delegatach na Sejm, zarówno zbiorowo (np. reprezentacji danego z powiatu), poszczególnych grup zawodowych czy konkretnych osób.

Radość Niepodległej w piosence dwudziestolecia międzywojennego

Wykonawcy:

Aleksandra Rykowska – śpiew

Mikołaj Rykowski – klarnet, słowo o muzyce

Dawid Krupa – fortepian

Chcielibyśmy też zwrócić uwagę na przygotowywane przez PTPN słownik i bezę delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy: http://sejm-dzielnicowy.ptpn.poznan.pl/informacje/. Na tej stronie zamieszczony jest zarówno spis alfabetyczny, jak i wg powiatów. Także w tym zakresie liczymy na pomoc w uzupełnianiu danych o delegatach. Można je przesyłać na podany wyżej adres mailowy,  tu także można przesyłać gotowość opracowania biogramów do słownika.

Szczegółowy program drugiego dnia Konferencji zostanie rozesłany po uzupełnieniu referatów, o które teraz prosimy.

Na informację o Państwa udziale w konferencji czekamy do dnia 19 listopada 2018 roku adres pocztowy: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul. Woźna 12, 61-777 Poznań lub adres mailowy: konferencja2018@wmn.poznan.pl. na załączonym formularzu. Następnie otrzymają Państwo informację zwrotną o uczestnictwie w Konferencji.

 

Organizatorzy:

Wsparcie:

 

Formularz zgłoszeniowy referatu Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa Program konferencji

 

Powrót do listy kategorii Aktualności