Po raz czwarty Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zamierza przypomnieć historię spektakularnego przyjazdu generała Henryka Dąbrowskiego do Poznania, które dało początek zwycięskiemu Powstaniu Wielkopolskiemu 1806 roku i rozbudziło nastroje niepodległościowe Polaków zwieńczone utworzeniem rok później, z woli Napoleona, Księstwa Warszawskiego.

6 listopada 1806 roku  Polska była  w niewoli, wymazana z mapy Europy, 11  lat po III rozbiorze. I wtedy w Poznaniu pojawili się dwaj przyjaciele: owiany legendą legionów polskich we Włoszech generał Jan Henryk  Dąbrowski i twórca późniejszego hymnu, Mazurka Dąbrowskiego – Józef Wybicki. Ich przyjazd do stolicy Wielkopolski przerodził się w wielką manifestację patriotyczną. W odezwie do narodu wezwali do stawania u boku Napoleona w walce z zaborcą. W odczytanej na Starym Rynku w Poznaniu odezwie, sygnowanej przez cesarza Francuzów, znalazła się wyjątkowa, bardzo specyficzna oferta, w której oznajmiano Polakom, iż Napoleon może odbudować ich państwo, jeśli tylko okażą się tego w jego oczach godni. Tak rozpoczęło się pierwsze, jedno z nielicznych w naszej historii zwycięskich, narodowych powstań – powstanie wielkopolskie.

Inscenizację, opartą na prawdziwej historii, która wydarzyła się w Poznaniu 213 lat temu przygotowuje grupa poznańskich artystów posiadających bogate doświadczenie teatralne, muzyczne i plastyczne, szczególnie przy tworzeniu spektakli i widowisk plenerowych.

Reżyserem inscenizacji wjazdu generała Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania jest Janusz Stolarski, aktor i reżyser, absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie, znany w mieście między innymi z przyjętych entuzjastycznie przedstawień opowiadających historię Poznańskiego Czerwca 1956 roku: „Stukot/Czerwiec’56|” i „Trzy tramwajarki”. Janusz Stolarski na stałe pracuje z grupami zagrożonymi wykluczeniem, w ramach projektu Teatr Powszechny CK Zamek prowadzi Teatr Pod Fontanną.

Nad muzyką pracuje Jacek Hałas, absolwent poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, śpiewak, tancerz, aktor, twórca muzyki dla teatru i filmu, założyciel Domu Tańca w Poznaniu i Szczecinie. Jacek Hałas od lat poszukuje śladów pieśni dziadowskich w żywej tradycji, zapisach etnografów, domowych archiwach. Praktykuje grę na tradycyjnym instrumencie wędrownych śpiewaków – lirze korbowej. Na instrumentach perkusyjnych będzie mu towarzyszył bardzo zdolny muzyk młodego pokolenia – Jakub Szwarc.

Nad scenografią i obiektami plastycznymi do inscenizacji pracuje Ewa Tetlak, scenariusz stworzyli wspólnie Janusz Stolarski i Przemysław Terlecki, który dodatkowo wcieli się w rolę narratora.

W opowiedzianej na nowo historii przyjazdu twórcy Legionów Polskich we Włoszech do Poznania zobaczymy Grupę Rekonstrukcji Historycznej prowadzoną przez regionalistę Tomasza Klauzę, twórcę Muzeum Wojen Napoleońskich w Witaszycach oraz Grupę Apolinarski – utworzoną w Bukówcu Górnym koło Włoszakowic z inicjatywy Pawła Apolinarskiego grupę kaskaderów konnych wykonujących pokazy ułańskie, pokazy woltyżerki kozackiej oraz western.

PROGRAM OBCHODÓW:

 

WARSZTATY :

5.11 Przedszkole Liczmanek i Przedszkole „Kwiaty polskie” nr 42

7.11 Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Wybickiego w Manieczkach.

 

PRELEKCJA NAUKOWA – 7.11 godz. 18.00

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na wykład „Kształtowanie się legendy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego”, który  7 listopada o godz. 18.00 wygłosi prof. Witold Molik – Sala Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29

Wykład odbędzie się w ramach cyklu „Poznański Sposób na Niepodległość: II Rzeczpospolita”. Jest częścią tegorocznych obchodów rocznicy historycznego wjazdu J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania, co poprzedziło zwycięskie powstanie w 1806r.

Wykładowi będzie towarzyszyć wystawa druków związanych z Dąbrowskim i Wybickim.

 

GRA MIEJSKA – 9.11 godz. 9.30

W październiku 1806 wybucha wojna francusko-pruska. Wkrótce po wybuchu wojny cesarz Napoleon wzywa Jana Henryka Dąbrowskiego i powierza niezwykle ważną misję. Generał ma udać się do Wielkopolski by zorganizować powstanie, które pozwoli na przejęcie prowincji z rąk pruskich.

W Poznaniu zajętym przez wojska francuskie panuje podniosła atmosfera. Niemal wszyscy obywatele w patriotycznej euforii z niecierpliwością czekają na generała, by pójść za wezwaniem ogłaszanej przez niego odezwy… Niemal nikt nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, które zawisło nad polską sprawą i samym generałem. Jest nim spisek grupy mieszkających w Poznaniu obywateli pruskich lojalnych wobec króla Prus Fryderyka Wilhelma III…..

Kto rozwikła tajemnice spiskowców i powstrzyma zamachowca? Może właśnie Ty!

Gra miejska “Hasło Generał” – szczegóły i rejestracja  na www.gramiejska.pl

 

Krypta Zasłużonych Wielkopolan, kościół pw. Św. Wojciecha – 9.11 godz. 11.30 – składanie kwiatów na grobach J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego

 

INSCENIZACJA PLENEROWA – 11 godz. 12.05

Inscenizacja przyjazdu generała Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania – początek o godzinie 12.05 przed Ratuszem. Po inscenizacji, przed Odwachem odbędzie się krótki pokaz umiejętności kawaleryjskich przygotowany przez Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

 

W Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Odwachu prezentacja obrazu Jana Gładysza „Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 roku”

 

Obchody 213 rocznicy powstania wielkopolskiego 1806 roku :

– dofinansowano ze środków programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”Obchody

– dofinansowano ze środków Miasta Poznania

Partnerem jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Powrót do listy kategorii Aktualności