istniało do 1922 roku. Zadaniem było scalenie byłego zaboru pruskiego z administracją  odradzającej się Polski.

Powrót do listy kategorii Kalendarium historyczne