działacz gospodarczy w zaborze pruskim, opiekun kółek rolniczych, zwolennik pracy organicznej

Powrót do listy kategorii Kalendarium historyczne