Działacz społeczno-polityczny w zaborze pruskim, wybitny filozof, publicysta, działacz społeczno-polityczny. Uczestnik Powstania Listopadowego, odznaczony Virtuti Militari. Zmarł w 1875 roku.

Powrót do listy kategorii Kalendarium historyczne