Zapraszamy na premierę 18 grudnia 2018 r., o godz. 12.00 w Kinie Muza.

Film pt. „Triumf” jest zwieńczeniem projektu „Pomigajmy o Powstaniu Wielkopolskim”, zrealizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym AURICULUS oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, pod patronatem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Głównym celem projektu było umożliwienie osobom niesłyszącym z terenu Wielkopolski i kraju pełnego udziału w obchodach stulecia Powstania Wielkopolskiego oraz poszerzenie wiedzy na temat tego zwycięskiego powstania. Służyć temu miały warsztaty, wykłady tematyczne, wycieczki, gry miejskie oraz spotkania z grupami rekonstrukcji historycznej. Zwieńczeniem projektu jest realizacja filmu w języku migowym „Triumf”, stanowiącego kompendium wiedzy na temat powstania i przygotowanego w sposób dostępny dla osób z dysfunkcją słuchu. Film zostanie rozesłany do wszystkich szkół, organizacji i środowisk zrzeszających osoby niesłyszące w całym kraju!

 

Pomigajmy o powstaniu – plakat

 

Powrót do listy kategorii 100-lecie Powstania