W poniedziałek 26 października 2020 roku po raz dziewiąty rozpoczniemy akcję edukacyjną  „Światełko dla Czerwca’56”. Jej celem jest pielęgnowanie pamięci o osobach związanych z historią poznańskiego powstania w czerwcu 1956 roku.

Inauguracja odbyła się przy grobie profesora Jana Sandorskiego, który znajduje się na cmentarzu parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Naramowicach.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią tegoroczna akcja będzie miała zupełnie inny charakter. Inauguracja będzie symboliczna, bez udziału szkół, obecni będą przedstawiciele WMN i rodziny Jana Sandorskiego.

Nie wyznaczamy też terminu zakończenia akcji. Każdy kto chce wziąć udział w “Światełku dla Czerwca ’56” może zapalić znicz przy grobie znanego sobie uczestnika Czerwca 56 przez cały listopad. Zachęcamy do wykonania pamiątkowej fotografii i przesłanie jej przesłanie na adres: czerwiec@wmn.poznan.pl . Zdjęcia umieścimy na naszej stronie internetowej – przesłana fotografia z widocznym autorem zdjęcia i/lub osobą towarzyszącą jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku.

Profesor Jan Sandorski – urodził się w Poznaniu 28 stycznia 1940 roku. Był wybitnym znawcą prawa międzynarodowego, mocno zaangażowanym w życie społeczne Poznania oraz kraju. Specjalizował się także w zakresie prawa traktatów i praw człowieka.

Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym po ukończeniu studiów związał się na dłużej. W latach 1978-1984 był kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego. Kierował również pracami Zakładu Prawa Obrotu Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Już w III RP pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Poza tym wykładał na zagranicznych uczelniach: Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Ahmadu Bello (Nigeria), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), Państwowy Uniwersytet w Irkucku (Rosja). W 2008 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Poza karierą akademicką pełnił rolę członka Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz doradcy prawnego delegacji polskiej na sesje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Piastował też funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ.

Ważne miejsce w działalności profesora zajmowały także zagadnienia związane z Poznańskim Czerwcem. Był członkiem zespołu redakcyjnego i jednym z autorów wydanej w 1981 roku publikacji „Poznański Czerwiec 1956” – podjął w niej tematykę procesów poznańskich. W roku 1991 został laureatem zbiorowej Nagrody Naukowej Miasta Poznania właśnie za tę publikację. Był także współautorem książki „Poznański Czerwiec w świadomości i historii”, oraz zamieszczonego w 2006 roku w „Kronice Miasta Poznania” artykułu „Wymiar sprawiedliwości PRL w 1956 roku na tle procesów uczestników Poznańskiego Czerwca”. Zmarł 28 grudnia 2018 roku w Poznaniu.

 

Powrót do listy kategorii Aktualności