Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 oraz Muzeum Armii „Poznań” wychodząc naprzeciw inicjatywie zgłoszonej przez Społecznego Opiekuna Zabytków pana Adama Suwarta włączyli się w akcję ratowania XIX wiecznego cmentarza na stoku Cytadeli i objęli opieką wybrane mogiły.

Zespół Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 objęło opieką grób Cecylii Malczewskiej, zmarłej w roku 1906 w wieku zaledwie trzech lat. Jest to jeden z najmniejszych zachowanych na tamtejszych nekropoliach nagrobków, bardzo już dotknięty upływem czasu.

Zespół Muzeum Armii „Poznań” objął opieką grób podpułkownika żandarmerii, poznańskiego spółdzielcy i społecznika, Wojciecha Stepka, zmarłego w roku 1938.

Cały czas można przyłączyć się do ratowania zapomnianego cmentarza. Szczegóły na stronach: Społeczny Opiekun Zabytków oraz Cmentarze Poznania.

Powrót do listy kategorii Aktualności