Poznańscy radni przegłosowali we wtorek 12 lipca br. projekty uchwał dotyczących przekazania dwóch miejskich instytucji kultury: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.  W ramach współpracy między samorządami Miasto weźmie pod opiekę Filharmonię Poznańską, której nowa siedziba może powstać na terenie MTP.

– „To bardzo dobra decyzja,  która przybliża nas do rozpoczęcia budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Inwestycja z fazy dyskusji,  prac projektowych,  powoli przechodzi do etapu realizacji, a po to przecież Miasto Poznań przekazuje samorządowi województwa wielkopolskiego całe nasze pięciooddziałowe Muzeum”  – skomentował decyzje radnych tuż po głosowaniu Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.  – „Patrząc realistycznie, decyzja poznańskiego samorządu, także pozytywne, wyrażone wcześniej  stanowisko radnych samorządu wojewódzkiego pozwalają na rozpoczęcia przygotowań do podpisania Umowy między Urzędem Marszałkowskim a Ministerstwem Kultury o współfinansowaniu inwestycji i współprowadzeniu Muzeum w czasie inwestycji przez Ministerstwo. Pierwsze półrocze przyszłego roku to czas, kiedy powinien zostać wyłoniony generalny wykonawca budowy , czas rozpoczęcia budowy, a równolegle powinniśmy w drodze konkursu wybrać projektanta wystawy stałej. Rozumiem, patrząc na wynik głosowania i głosy wstrzymujące się, że to nie jest łatwa decyzja. Na szczęście, nikt oddziałów WMN nigdzie nie przenosi, nadal prowadzić będziemy swoją statutową działalność”  – dodaje Dyrektor Terlecki.

Zgodnie z przyjętymi we wtorek przez miejskich radnych uchwałami przekazanie obu muzeów ma nastąpić 1 stycznia 2023 r., na podstawie umów między samorządami. Dokumenty określą szczegółowe warunki, w tym te dotyczące mienia obu instytucji. Podpisanie umów nastąpi po otrzymaniu przez Miasto Poznań od Urzędu Marszałkowskiego programu działania muzeów oraz po zapewnieniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego środków w budżecie na prowadzenie tych instytucji.

– „Z punktu widzenia zwiedzających nic się nie zmieni. Obie instytucje dalej będą realizować swoje programy i projekty inwestycyjne. Co więcej, dzięki tej zamianie mamy nadzieję, że uda się szybciej zrealizować wyczekiwaną budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego – mówi Justyna Makowska, dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Przypomnijmy. Miasto podjęło już wiele działań w kierunku powstania nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Sfinansowało prace projektowe i zabezpieczyło teren pod budowę obiektu. Obecnie nie dysponuje jednak środkami potrzebnymi na realizację całej inwestycji (deklarowane wsparcie rządowe to 60 proc.).  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zadeklarował, że dokona wszelkich starań, by budowa nowej siedziby muzeum zakończyła się sukcesem, a powstała instytucja była miejscem, które nowocześnie opowie naszą historię. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, którego budowa ma kosztować ok. 300 mln zł, zlokalizowane będzie przy ul. Północnej i Księcia Józefa, u stóp Wzgórza Św. Wojciecha.  W marcu Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez samorząd województwa obu miejskich instytucji kultury. Z kolei w czerwcu miejscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą intencji przejęcia Filharmonii Poznańskiej.

Przekazanie instytucji jest konieczne dla wybudowania w Poznaniu nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Jesienią  w miejscu planowanej inwestycji rozpoczną się prace porządkowe. Wyburzona i zlikwidowana zostanie istniejąca tam infrastruktura. Na ogłoszenie konkursu na projekt wystawy stałej nowego muzeum MKiDN przeznaczyło już na ten cel 700 tys. zł. Potrzebny jest jeszcze wkład własny Miasta, aby muzeum mogło w drodze konkursu jak najszybciej zaprosić najlepsze pracownie projektowe z Polski i zagranicy.

Więcej:

https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/poznan-radni-zgodzili-sie-na-przekazanie-instytucji-kultury-samorzadowi-wojewodztwa,601638.html

https://www.poznan.pl/mim/info/news/uchwaly-w-sprawie-muzeow,184341.html

Powrót do listy kategorii Aktualności