Dziś na poznańskim cmentarzu junikowskim pożegnaliśmy  Henryka Walendowskiego.  Był człowiekiem niezwykle zaangażowanym w działania służące podtrzymywaniu historycznej pamięci. Człowieka promieniującego serdecznością, zarażającego zapałem, służącego dobrą radą… W Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII należał do grona społecznych gospodarzy muzeum.

Cześć Jego Pamięci!
Powrót do listy kategorii Aktualności