Za mundurem panny sznurem…

“Za mundurem panny sznurem… mundury, uzbrojenie i oporządzenie polskich formacji wojskowych 1914 – 1945” przedstawia oryginalne umundurowanie i wyposażenie żołnierza polskiego omawianej epoki. Do najciekawszych eksponatów należą m. in. hauba lotnicza produkcji przedwojennej, a używana w trakcie walk w 1939 roku, mundur żołnierza polskich jednostek pancernych sprzed 1939 roku, jak również wyposażenie polskich żołnierzy w armiach zaborczych używane do 1918 roku. Obecnie, jest to jedna z najciekawszych wystaw tego typu w kraju.