Ekspozycja Muzeum Uzbrojenia

Ekspozycja Muzeum Uzbrojenia mieści się schronie dawnego Laboratorium Wojennego SKL powstałego w roku 1872, gdzie wytwarzano proch i elaborowano pociski, a w późniejszym okresie stał się magazynem amunicji. Otwarcie muzeum nastąpiła 9 maja 1965 roku pod nazwą Muzeum Wyzwolenia Poznania. Oryginalne wnętrze stanowi idealne tło do prezentacji militariów. Prezentujemy tutaj różne typy uzbrojenia radzieckiego i niemieckiego od broni strzeleckiej do amunicji artyleryjskiej. Posiadamy też broni i amunicji odnalezionej na terenie Cytadeli w czasie prac podczas budowy parku. Część ekspozycji poświęcona jest zdobyciu Poznania przez Armię Czerwoną i udziałowi w walkach o miasto mieszkańców Poznania (tzw. cytadelowców).

Głównemu wątkowi badawczemu muzeum czyli walkom o miasto Poznań w styczniu i lutym 1945 roku jest poświęcona wystawa „Między Wehrmachtem, a Armią Czerwoną – Poznaniacy w walce o swoje miasto…”  Na tej przestrzeni ekspozycyjnej zostało zebranych i ciągle są zbierane eksponaty oraz świadectwa wojennych czasów.  Głównym elementem ekspozycji jest diorama ukazująca w dynamiczny sposób stanowisko bojowe armaty przeciwpancernej wz. 37 kal. 45 mm, prod. radzieckiej. Jest to realistyczna forma przekazu historii, po to aby zrozumieć jak w rzeczywistości wyglądały walki w mieście.

Największą uwagę zwiedzających przyciąga zmodernizowana część wystawy bezpośrednio mówiącej o Polakach w trakcie walk. Przedstawiono tam 4 sylwetki mundurowe, polskich formacji wojskowych, które brały udział w ramach tzw. bitwy o niemiecką Festung Posen. Jest to pierwsza taka próba odwzorowania tych formacji w regionie. Dodatkowo dostępna jest multimedialna baza danych z sylwetkami weteranów tzw. Cytadelowców, oraz lista poległych, którzy brali udział w zdobywaniu ostatniego punktu oporu wojsk niemieckich, w Poznaniu – Fortu Winiary.