„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga do Niepodległości”

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 stanowiło uwieńczenie wieloletnich wysiłków Polaków z zaboru pruskiego o odzyskanie utraconej niepodległości.

Otwarta 15 grudnia 2017 roku nowa stała wystawa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (Oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości), została stworzona z myślą o przypadającej w 2018 i 2019 roku setnej rocznicy zwycięskiego zrywu niepodległościowego Wielkopolan. Wystawa ukazująca wielkopolską drogę do niepodległości, składa się z dwóch zasadniczych części zlokalizowanych w przyziemiu oraz na parterze budynku XVIII-wiecznego Odwachu. Pod względem tematycznym podzielona jest na szereg sekcji poświęconych określonemu zagadnieniu lub wydarzeniu z historii Polski i Wielkopolski z okresu lat 1793-1939 (rozmieszczenie poszczególnych sekcji przedstawia poniższy plan muzeum). Zwiedzający wystawę mogą prześledzić ponad stuletnią drogę Wielkopolan do niepodległości. Drogę wiodącą od udziału w polskich powstaniach narodowych lat 1794-1864, poprzez ideę „pracy organicznej” i doświadczenia wojenne Wielkiej Wojny (1914-1918), po zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 i wkład Wielkopolan w budowę odradzającego się państwa polskiego. Pośród zgromadzonych na wystawie eksponatów można zobaczyć oryginalne wyposażenie wojskowe (m.in. niemiecki karabin maszynowy MG 08 na podstawie, czapkę rogatywkę porucznika artylerii Armii Wielkopolskiej z 1919 roku, czy pochodzącą z okresu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 unikatową matrycę służącą do wybijania odznaczeń) oraz przedmioty związane z życiem codziennym (m.in. aparat fotograficzny z plakietką  firmy „K. Greger & Co. Photo u. Optik”, znanego poznańskiego fotografa, który uwiecznił na kliszy wydarzenia z okresu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919). Prezentowane na wystawie eksponaty wespół z grafikami, planszami i tekstami, przyjmują rolę narratora opowieści. Całość dopełniają multimedia oraz elementy o charakterze edukacyjnym – m.in. repliki powstańczych mundurów i karabinów, czy reprinty ówczesnej polskiej prasy. Umieszczone na planszach i w podpisach pod eksponatami teksty, przygotowane zostały w językach polskim oraz angielskim, tak by przybliżyć dzieje Wielkopolski również zagranicznym gościom odwiedzającym nasze muzeum.

W 2018 roku wystawa „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga do Niepodległości” została dwukrotnie wyróżniona. W zorganizowanym przez Fundację Muzeów Wielkopolskich konkursie Wydarzenie Muzealne Roku „Izabella 2017”, otrzymała trzecią nagrodę w kategorii „działalność wystawiennicza”. Z kolei w zorganizowanym przez Muzeum Historii Polski plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2017 jury przyznało wyróżnienie w kategorii „wystawa”.

Kuratorzy wystawy: Jan Gruszka, Jan Szymański, Marcin Wiśniewski

Aranżacja plastyczna: Wawrzyniec Kozicki

Multimedia: Image Recording Solutions

Do stworzenia aranżacji wykorzystano materiały z zasobów:

– Library of Congress (Stany Zjednoczone)

– National Archives and Records Administration – NARA (Stany Zjednoczone)

– Bibliothèque nationale de France – BnF (Francja)

– Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone)

– Archiwum Państwowe w Poznaniu

– Biblioteka Narodowa w Warszawie – BN Polona

– Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

– Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

– Biblioteka Kórnicka PAN

– Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

– zbiory osób prywatnych

Wśród najcenniejszych eksponatów można podziwiać:

  1. Rogatywka porucznika artylerii Armii Wielkopolskiej. 1919 r.
  2. Niemiecki mundur polowy piechoty wz. 1915
  3. Pistolet Parabellum wz. 1908
  4. Niemiecka szabla oficera kawalerii wz. 1900
  5. Karabin Mauser Gewehr wz. 1898
  6. Niemiecka bomba lotnicza P. u. W. 12,5 kg
  7. Niemiecki lekki karabin maszynowy MG 08/15
  8. Niemiecki hełm stalowy wz. 1916
  9. Niemiecki telefon polowy wz. 1917
  10. Niemiecki karabin maszynowy MG 08 na podstawie

 

Plan Muzeum: