Wystawa fotografii Przemysława Jurkiewicza – „Twierdza fortowa Poznań”

Wystawę, otwartą w czerwcu 2015 r., tworzą zdjęcia XIX-wiecznych poznańskich fortów i schronów. Autorem fotografii jest Przemysław Jurkiewicz, kustosz Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, znawca XIX-wiecznych budowli fortecznych. Ekspozycja jest zlokalizowana w korytarzu prowadzącym do lewej kaponiery barkowej, w której zobaczyć można elementy oryginalnego wyposażenia Fortu VII.

Na przełomie XIX i XX stulecia twierdza fortowa w Poznaniu, w skład której wchodził Fort VII, była największą niemiecką twierdzą zbudowaną dla obrony wschodnich granic II Rzeszy. Fotografie Przemysława Jurkiewicza pokazują forty i schrony zewnętrznego pierścienia twierdzy fortowej Poznań.

Wiele spośród prezentowanych na wystawie fotografii, z których najstarsze pochodzą z początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, ma dziś wartość archiwalną, co wynika z postępującej przez lata dewastacji części poznańskich obiektów fortecznych lub z dokonywania zmian w wyglądzie ich wyposażenia.

Wystawa zdjęć Przemysława Jurkiewicza stanowi niewątpliwy magnes dla miłośników fortyfikacji.

Kurator wystawy: Przemysław Jurkiewicz

Scenariusz wystawy: Przemysław Jurkiewicz

Aranżacja plastyczna: Wawrzyniec Kozicki