Informujemy, że opublikowano pierwszą część odpowiedzi do SIWZ w postępowaniu: FA.261-5/20 Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – część II.

 

Ze zmianami można zapoznać się tutaj: [link]

Powrót do listy kategorii Aktualne