Statut

Statut Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Samorządowej Instytucji Kultury miasta Poznania.

statut_WMN_2015