Statut

Statut Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Samorządowej Instytucji Kultury miasta Poznania.