Z przykrością przyjęliśmy informację, że 28 grudnia 2018 roku zmarł profesor Jan Sandorski, wybitny prawnik, znawca zagadnień prawa międzynarodowego, praw człowieka oraz stosunków polsko-niemieckich, poruszający w swych pracach także aspekty związane z Poznańskim Czerwcem.

Jan Sandorski urodził się 28 stycznia 1940 w Poznaniu. W roku 1962 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym związał się zawodowo. Był także kierownikiem Zakładu Prawa Obrotu Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz rektorem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Jako specjalista od zagadnień międzynarodowych zasiadał w Doradczym Komitecie Prawnym przy Ministrze Spraw Zagranicznych, był doradcą polskiej delegacji na sesje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2008 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Był niezwykle cenionym nauczycielem akademickim, wychowawcą wielu pokoleń studentów.

W dorobku naukowym profesora znajduje się ponad 150 monografii, artykułów i ekspertyz, wśród których szczególne uznanie budziły opracowania poświęcone aspektowi nieważności umów międzynarodowych oraz kwestiom międzynarodowej ochrony praw człowieka osób chorujących na HIV/AIDS.

Ważne miejsce w twórczości profesora zajmowały także zagadnienia związane z Poznańskim Czerwcem. Był jednym z autorów wydanej w 1981 roku publikacji „Poznański Czerwiec 1956” – podjął w niej tematykę procesów poznańskich z 1956 roku. W roku 1991 został laureatem zbiorowej Nagrody Naukowej Miasta Poznania za tą właśnie publikację. Był także współautorem książki „Poznański Czerwiec w świadomości i historii”, oraz zamieszczonego w 2006 roku w „Kronice Miasta Poznania” artykułu „Wymiar sprawiedliwości PRL w 1956 roku na tle procesów uczestników Poznańskiego Czerwca”.

 

Powrót do listy kategorii Aktualności