16 lutego 1919 r. zakończyło się Powstanie Wielkopolskie. Entuzjastyczny zryw Wielkopolan, choć trwał stosunkowo krótko – miał ogromne znaczenie dla odbudowującego się po latach niewoli państwa polskiego.

102 lata temu, zwycięskie mocarstwa podpisały z Niemcami przedłużenie wygasającego rozejmu z Compiegne. Rozejm w Trewirze zawarty między Ententą i Niemcami, w wyniku starań Komitetu Narodowego Polskiego, objął również Wielkopolskę. Zaowocowało to przerwaniem działań wojennych i uznaniem linii frontu za tymczasową linię demarkacyjną. Trwające od grudnia 1918 r. zbrojne starcie jednego polskiego województwa z Rzeszą Niemiecką zakończyło się pełnym sukcesem.

W dniu dzisiejszej rocznicy zapraszamy do obejrzenia filmu „Narodziny wielkopolskiego boga wojny… Początki powstańczej artylerii, grudzień 1918”. Materiał porusza zagadnienie nieco zapomniane i pozostające w tle wydarzeń związanych z wybuchem Powstania Wielkopolskiego. Warto je więc przypomnieć. O genezie wielkopolskiej artylerii z okresu zwycięskiego zrywu opowie Piotr Kotecki z Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube!

Powrót do listy kategorii Aktualności