:: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu - www.muzeumniepodległości.poznan.plPolska zobacz więcej
   


Menu

Muzeum Powstania Wielkopolskiego - facebook | g+ | twitter

Muzeum Ubrojenia - Facebook

WMWN na YouTube

Facebook ogólny WMN

 
 
.
Projekty realizowane przez Muzeum


POZnan


Samorządowa
Instytucja Kultury miasta

 
  
   

Komunikat dot. nowych godzin otwarcia i nowych cen biletów

NOWE, Ujednolicone godziny otwarcia we wszystkich oddziałach tj. :
1) w miesiącach od marca do października: 10:00 – 17:00
2) w miesiącach od listopada do lutego: XI – II: 10:00 – 16:00
3) wszystkie niedziele bez względu na miesiąc: 10:00 – 16:00
Zmiany dot. godzin obowiązują od 1 lipca 2016 roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe ceny biletów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 8 zł
- ulgowy - 4 zł
- dniem bezpłatnym jest wtorek

Powyższe ceny obowiązują w następujących oddziałach:
- Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
- Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956
- Muzeum Uzbrojenia
- Muzeum Armii "Poznań"

Nowe ceny biletów w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 4 zł
- ulgowy - 2 zł

NOWOŚĆ! Bilet sieciowy - uprawnia do zwiedzenia wszystkich oddziałów Muzeum w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia odwiedzin pierwszego z wybranych oddziałów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 25 zł
- ulgowy - 12 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem (od 1 września 2016 roku)
- w języku polskim - 40 zł
- w języku angielskim/niemieckim - 60 złRozstrzygniete


Zobacz wszystko

 Rozstrzygniete Zarządzenie nr 614/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Pobierz plik pdf

Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku

 Rozstrzygniete FA.261-5/15

Poznań, 28.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości , ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8517288, faks 61 8517288.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
 Rozstrzygniete FA.261-2/13

Poznań, 29.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu , ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8517288, faks 061 8517288.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
 Rozstrzygniete FA.261-4/12

Renowacja pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu w obrębie prawego majdanu oraz prawej podwalni prowadzącej na prawy majdan na terenie Fortu VII przy ul. Polskiej w Poznaniu - I etap.
Numer ogłoszenia: 353990 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu , ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8517288, faks 061 8517288.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury. Rozstrzygniete FA.261-2/12

Numer ogłoszenia: 180600 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu , ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8517288, faks 061 8517288.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
<< 1 2 3 4 5 6 >>