11 milionów złotych –  taką dotację z funduszy unijnych na projekt zachowania, ochrony i udostępnienia zamkniętych dotąd obiektów Fortu VII dostało Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Inwestycja pozwoli m.in. na utworzenie nowej ścieżki zwiedzania w ramach działającego tam Muzeum Martyrologii Wielkopolan tzw. ścieżki fortyfikacyjnej.

W ramach planowanych prac wykonana zostanie renowacja murów fosy, wyremontowany i na nowo zagospodarowany zostanie teren w obrębie prawego majdanu i prawej podwalni, które są obecnie niedostępne dla zwiedzających. Projekt przewiduje także zmiany w obrębie wjazdu głównego, w tym odrestaurowanie muru przy bramie głównej oraz odtworzenie bramy zamykającej most. Przygotowana zostanie nowa instalacja wentylacyjna, elektryczna, teletechniczna, a także uporządkowana zieleń, która obecnie zarasta teren prawego majdanu i otoczenie obiektu fortecznego.  W ten sposób zostanie odtworzony autentyczny, XIX-wieczny wygląd fortyfikacji.  Dofinansowanie pozwoli także na zakup wyposażenia, niezbędnego do otwarcia nowej ścieżki zwiedzania tzw. „ścieżki fortyfikacyjnej”, która obok „ścieżki martyrologicznej”  pozwoli na poznanie w pełni historii tego obiektu. W nowym wyposażeniu znajdzie się m.in. nagłośnienie, projektory multimedialne i dotykowe, repliki XIX-wiecznych armat i mundurów oraz audioprzewodniki z funkcjami dla osób niewidomych.

“Fort przy ul.Polskiej był miejscem wielu tragicznych wydarzeń jako pierwszy obóz koncentracyjny w okupowanej Polsce. Jest naszą powinnością  zadbać, by kolejne pokolenia poznaniaków mogły uczyć się historii w godnych warunkach. Dlatego tak ważna jest kompleksowa modernizacja Fortu VII, której efekty zobaczymy już za dwa lata” – mówi Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

„Fort VII po zrealizowaniu projektu uzyska wysoką atrakcyjność, a to jest niezbędne, żeby w sposób wyczerpujący i poruszający zaprezentować doświadczenia Wielkopolan z okresu okupacji niemieckiej. Jednocześnie prezentacja w muzeum ścieżki fortyfikacyjnej będzie najatrakcyjniejsza prezentacją  poznańskich fortyfikacji i przyciągnie do muzeum kolejne środowisko osób zainteresowanych historią. Przygotowanie projektu wiązało się z bardzo intensywną pracą i wysiłkiem naszego zespołu. Bardzo cieszymy się z pozyskanej dotacji i z ogromnym zaangażowaniem przystąpimy do realizacji projektu” – podkreśla Tomasz Łęcki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Całkowita wartość projektu to ponad 17 mln złotych, z czego 11,4 mln pochodzić będzie z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podpisanie umowy przewidywane jest na przełomie listopada i grudnia 2017. Inwestycja zostanie zrealizowana do połowy 2019 roku.

 

Powrót do listy kategorii Aktualności