6 stycznia 1940 r. w Forcie VII zostali zamordowani wybitni przedstawiciele wielkopolskiej nauki i kultury:

– prof. Stanisław Pawłowski (ur. 1882), rektor Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1932-33, od 1936 r. członek Polskiej Akademii Umiejętności, od 1938 r. wiceprezydent Międzynarodowej Unii Geograficznej. Zajmował się geografią fizyczną i ekonomiczną. Jako pierwszy opracował rzeźbę polskiego wybrzeża, twórca geografii krajobrazowej;

– prof. Romuald Paczkowski (ur. 1878), profesor prawa cywilnego na Uniwersytecie Poznańskim, w latach 1928–1930 był posłem na Sejm II kadencji, radny Poznania w latach 1919-1933;

– dr hab. Tadeusz Kuczma (ur. 1905), wybitny kryminolog, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim, studiował także nauki ekonomiczne. Jego praca habilitacyjna pt. “Genetyczne ujęcie przestępstwa”, wydana w 1939 roku, zaliczana jest do najwybitniejszych osiągnięć polskiej kryminologii;

– ks. Kazimierz Szrejbrowski (ur. 1879) – proboszcz archikatedralny poznański, wikariusz parafii pw. Bożego Ciała, kanonik gremialny kapituły metropolitalnej poznańskiej, działacz społeczny;

– Stefan Cybichowski (ur. 1881), znany przedwojenny polski architekt, docent Akademii Przemysłowej w Berlinie w latach 1907-1909, wykładowca budownictwa wiejskiego na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920-1926, członek Rady Miejskiej w Poznaniu w latach 1919-1925, jeden z organizatorów pierwszych Targów Poznańskich;

– Nikodem Pajzderski (ur. 1882), historyk sztuki, mediewista, konserwator i badacz zabytków, współorganizator PeWuKi, od 1933 r. dyrektor Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu;

– Leon Prauziński (ur. 1895), znany poznański artysta malarz i rysownik, powstaniec wielkopolski. Do jego najbardziej znanych dzieł zalicza się cykl 12 obrazów olejnych ukazujących sceny walk powstańczych. Zostały one zniszczone przez Niemców w czasie II wojny światowej a znamy je dzisiaj jedynie z pocztówkowych reprodukcji wydanych w okresie międzywojennym.

Obóz koncentracyjny w Forcie VII Niemcy utworzyli już w pierwszych miesiącach II wojny. Trafiali w to miejsce najwybitniejsi Wielkopolanie – inteligencja, ziemiaństwo, powstańcy wielkopolscy, działacze społeczni, gospodarczy, naukowcy, duchowni, przedstawiciele władz miasta i województwa. Wszystko po to, by pozbawić Polaków siły przywódczej.

Powrót do listy kategorii Aktualności