Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 pamięta o kombatantach. Kierownik muzeum, kustosz Kinga Przyborowska spotkała się z członkami Stowarzyszenia Poznańskiego Czerwca’ 56. Rozmawiano o codziennej działalności oraz planach związanych ze zbliżająca się 62. rocznicą Czerwca’56.

A zaledwie kilka dni później w muzeum gościli uczniowie Szkoły Podstawowej z Rogalinka, którzy zainaugurowali cykl zajęć poświęcony tematowi drugiej konspiracji.   Wykład “Żołnierze Wyklęci. Historia tragiczna” wygłosił pracownik Muzeum Dariusz Paprocki. Uczniowie dowiedzieli się jak przebiegała walka z narzuconą Polsce władzą komunistyczną, którą toczyli konspiratorzy wywodzący się w większości z dawnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Uczniowie poznali także najważniejsze postacie ze środowiska Żołnierzy Wyklętych.

Z kolei z okazji Dnia Podoficera, 9 marca, Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 gościło grupę z 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Żołnierze z zainteresowaniem zwiedzili ekspozycję, poznając najważniejsze szczegóły wydarzeń Poznańskiego Czerwca 56 od strony wojskowej.

Powrót do listy kategorii Aktualności