Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w partnerstwie z trzema instytucjami norweskimi prowadzi działania zmierzające do pozyskania funduszy na renowację i rewitalizację Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu. W związku z tym staramy się zgromadzić informacje i opinie na temat zakresu przeprowadzanych prac oraz potrzeb związanych z renowacją tego obiektu. Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych. Można to zrobić na dwa sposoby.

  1. Wypełnić ankietę zamieszczona pod linkiem  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc52nSgd_f_1aWHuhOof25cAlW3qvVMDoBbZ9flQ1YPsrsm7Q/viewform?embedded=true  do 10 marca 2020 roku.
  2. Pobrać zamieszczony poniżej formularz, wypełnić i odesłać na adres m.mleczko@wmn.poznan.pl, listem na adres: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul. Woźna 12, 61 – 777 Poznań lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy Muzeum (8.00 – 16.00)

Zakres-konsultacji-Załącznik-nr-1.

Formularz-Załącznik-nr-2

Państwa opinie będą stanowiły dla nas bardzo ważny element w działaniach związanych ze staraniami o pozyskanie funduszy na modernizację Fortu VII.

Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas!

 

Szanowni Państwo,

publikujemy raport z przeprowadzonych konsultacji – z wynikami można zapoznać się tutaj:

RAPORT

Dziękujemy za udział w konsultacjach.

Powrót do listy kategorii Aktualności