W tym roku przypada 210 rocznica historycznego wjazdu do Poznania, gen. J.H. Dąbrowskiego oraz J. Wybickiego, poprzedzającego zwycięskie powstanie w 1806r. Z tej okazji Wielkopolskie Muzeum Niepodległości we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Muzeum Historii Miasta Poznania przygotowało szereg uroczystości upamiętniających ten ważny moment w dziejach naszej historii.

Uroczystości rocznicowe rozpoczną się w piątek 4.11.2016 o godz. 15.00 Konferencją naukową „Obaczym, jeżeli Polacy godni są być narodem…” w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Program konferencji:
-prof. UAM dr hab. Rafał Dobek, Sprawa polska w dobie napoleońskiej
-prof. UAM dr hab. Maciej Forycki, Zanim przybył Dąbrowski… Płk. Rĕmy Exelmans w Poznaniu
-dr Łukasz Słaby (przy współpracy prof. UAM dr hab. Jerzego Borowczyka), „A jenerał Dąbrowski wpada do Poznania…”. Poznańsko-napoleońska jesień 1806 w poezji tamtego czasu oraz literaturze późniejszej,
-dr Wojciech Szafrański, Między ambicją a koniecznością. Józef Wybicki jako „nie poseł” doby Sejmiku Wielkiego
-dr hab. Marek Krzymkowski, Departament poznański w Księstwie Warszawskim- zarys ustroju
-prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Napoleon Prawodawca a Wielkopolska
-Tomasz Łęcki, Nowe Muzeum Niepodległości w Poznaniu

Centralne uroczystości odbędą się w sobotę 5.11.2016r. O godz. 10.30 sprawowana będzie Eucharystia w kościele Św. Wojciecha w Poznaniu w intencji gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego. Następnie o godz. 11.45 z ul. Stawnej wyruszy pochód, który około południa zakończy się uroczystą inscenizacją wjazdu generała Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego na Stary Rynek. Przed Ratuszem odbędzie się przywitanie, po którym gen. J.H. Dąbrowski odczyta odezwę. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego odbędzie się pokaz musztry i umiejętności wojskowych ubogacony pokazem pirotechnicznym.

W Ratuszu prezentowany będzie obraz Jana Gładysza „Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 roku” oraz prelekcje popularnonaukowe:
12.30 prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik Czy Polacy godni są być narodem? Napoleon, Poznań i polska niepodległość 1806

13.00 Waldemar Karolczak, Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania na obrazie Jana Gładysza
13.30 Przemysław Rey, Losy „Mazurka Dąbrowskiego” 14.00 Radosław Franczak, Józef Wybicki w Manieczkach. Twórca hymnu w pamięci lokalnej społeczności
14.30 Tomasz Łęcki, Czy Muzeum Powstania Wielkopolskiego może konkurować z Muzeum Powstania Warszawskiego Zachęcamy do licznego udziału w uroczystościach!

Powrót do listy kategorii Aktualności