Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie pod nazwą: “Usługa ochrony fizycznej i monitoringu mienia w obiektach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości”

POBIERZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powrót do listy kategorii Przetargi i ogłoszenia