:: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu - www.muzeumniepodległości.poznan.plPolska zobacz więcej
   


Menu

Muzeum Powstania Wielkopolskiego - facebook | g+ | twitter

Muzeum Ubrojenia - Facebook

WMWN na YouTube

Facebook ogólny WMN

 
 
.
Projekty realizowane przez Muzeum


POZnan


Samorządowa
Instytucja Kultury miasta

 
  
   

Komunikat dot. nowych godzin otwarcia i nowych cen biletów

NOWE, Ujednolicone godziny otwarcia we wszystkich oddziałach tj. :
1) w miesiącach od marca do października: 10:00 – 17:00
2) w miesiącach od listopada do lutego: XI – II: 10:00 – 16:00
3) wszystkie niedziele bez względu na miesiąc: 10:00 – 16:00
Zmiany dot. godzin obowiązują od 1 lipca 2016 roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe ceny biletów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 8 zł
- ulgowy - 4 zł
- dniem bezpłatnym jest wtorek

Powyższe ceny obowiązują w następujących oddziałach:
- Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
- Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956
- Muzeum Uzbrojenia
- Muzeum Armii "Poznań"

Nowe ceny biletów w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 4 zł
- ulgowy - 2 zł

NOWOŚĆ! Bilet sieciowy - uprawnia do zwiedzenia wszystkich oddziałów Muzeum w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia odwiedzin pierwszego z wybranych oddziałów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 25 zł
- ulgowy - 12 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem (od 1 września 2016 roku)
- w języku polskim - 40 zł
- w języku angielskim/niemieckim - 60 złWiedeń

“Der Posener Juni 1956 – Eine Stadt im Aufstand” (ed. niemiecka) prezentowana była:
10-17 października 2006 w Parlamencie Austrii w Wiedniu.
Otwarcie wystawy połączone było z prezentacją książki wydanej przez Institut für Donauraum und Mitteleuropa Das neue Polen in Europa – Politik und Recht, Wirtschaft und gesellschaft (Nowa Polska w Europie – polityka, prawo, gospodarka i społeczeństwo).
Spotkanie otworzył przewodniczący Parlamentu Austrii, prof. Andreas Khol. Poznań reprezentował zastępca prezydenta miasta Maciej Frankiewicz.
Prezentacja wystawy zorganizowana została przy współpracy Instytutu Polskiego w Wiedniu.

• Od 13 listopada 2006 wystawa prezentowana była na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Od lewej: zastępca Prezydenta Miasta Poznania Maciej Frankiewicz z żoną Joanną, kurator wystawy Barbara Fabiańska, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych Lech Dymarski, jego zastępca Rafał Ratajczak.
Od lewej: zastępca Prezydenta Miasta Poznania Maciej Frankiewicz, kurator wystawy Barbara Fabiańska, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych Lech Dymarski, jego zastępca Rafał Ratajczak, kierownik Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 (oddziału WMWN) Krzysztof Płonka.