Ogłoszenie o zamówieniu: ZAKUP REPLIK WYPOSAŻENIA ARTYLERYJSKIEGO DLA FORTU VII (WRAZ Z MONTAŻEM) – ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

 

Identyfikator postępowania na Miniportalu UZP: 4b330716-91d4-4835-98fe-53d6f657578f

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – 02.06.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 21.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania z 13.05.2020

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu z 5.05.2020 – UWAGA: zmiana terminu składania ofert (do pobrania wraz z numerem publikacji: tutaj )

Informacja o zmianie ogłoszenia i korekcie SIWZ z 5.05.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z 27.04.2020   (do pobrania wraz z numerem publikacji: tutaj )

Załącznik 6a i 6b do SIWZ

Informacja o zmianie ogłoszenia i korekcie SIWZ z 27.04.2020

SIWZ z załącznikami 

Załącznik nr 1 do SIWZ -OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ (do załącznika nr 1 do SIWZ) z 13.05.2020

Wzór karty gwarancyjnej (załącznik nr 4 do załącznika nr 2 do SIWZ)

 

Powrót do listy kategorii Aktualne