W czwartek, 18 stycznia o godzinie 12.00 zapraszamy do Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII na Modlitwę Pamięci, która rozpocznie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Poznańska Grupa Ekumeniczna pragnie, by w 2018 r. inauguracją Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan była modlitwa odmówiona w Forcie VII, miejscu, w którym Niemcy utworzyli pierwszy w okupowanej Polsce obóz koncentracyjny. W Forcie VII więziono i mordowano przedwojenną elitę Wielkopolski – powstańców wielkopolskich, samorządowców, naukowców, artystów, działaczy gospodarczych, patriotycznych, duchownych, harcerzy.

Historia współpracy kościołów chrześcijańskich działających w Poznaniu liczy ponad 40 lat. W skład Poznańskiej Grupy Ekumenicznej wchodzą Kościoły chrześcijańskie miasta Poznania:

  • Kościół Rzymskokatolicki
  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski,
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
  • Kościół Polskokatolicki,
  • Kościół Chrześcijan Baptystów
  • Kościół Zielonoświątkowy.

Jednym z najważniejszych cyklicznych przedsięwzięć realizowanych przez Poznańską Grupę Ekumeniczną jest organizacja Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tradycja tego Tygodnia ma ponad stuletnią historię. Każdego roku między 18 a 25 stycznia, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

 

Powrót do listy kategorii Aktualności