Szkoły

Cena zajęć muzealnych :

– 5 zł od osoby (zajęcia grupowe dla dzieci z przedszkola – bezpłatne)

– dodatkowa opłata 40 za grupę (z wyłączeniem Muzeum Armii Poznań – opłata dodatkowa 25 zł za grupę)

– dwóch opiekunów na grupę bezpłatnie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

  1. „Patriotyzm wczoraj i dziś” – lekcja dla najmłodszych o symbolach narodowych, barwach. Legendy i tradycje. Hymn. Warsztat rozeta lub flo. Na zajęciach nawiązanie do Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego.

 Całoroczne zajęcia prowadzone w:

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 oraz w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Czas – 90 minut

 

  1. „Moja pierwsza wizyta w muzeum” lekcja muzealna na temat muzeum; pojęcia: muzeum, zabytek, eksponat, wystawa, rękopis, starodruk.

 Całoroczne zajęcia prowadzone w:

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 oraz w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Czas – 90 minut

 

  1. „Za mundurem panny sznurem” – historia umundurowania i wyposażenia polskiego żołnierza. Praca na podstawie eksponatu połączona z warsztatem plastycznym.

Całoroczne zajęcia prowadzone w :

Muzeum Uzbrojenia do końca czerwca 2018 roku wszystkie terminy zarezerwowane

Czas – 90 minut

 

  1. „Czołg – co to takiego?” – omówienie podstawowego podziału czołgów oraz sposobów wykorzystania. Przedstawienie podstawowych modeli (film, gra komputerowa). Warsztaty – kolorowanka.

Całoroczne zajęcia prowadzone są w :

Muzeum Uzbrojenia do końca czerwca 2018 roku wszystkie terminy zarezerwowane

Czas – 90 minut

 

        5. „Sprzęt ciężki Wojska Polskiego XX w.” omówienie sprzętu Wojska Polskiego. Praca na podstawie eksponatów. Zajęcia warsztatowe

 Zajęcia prowadzone są od kwietnia do września/października w:

Muzeum Uzbrojenia do końca czerwca 2018 roku wszystkie terminy zarezerwowane

Czas – 90 min

      

       6. „Armia Poznań 1939 r.”opowieść o poznańskim pułku Armii Poznań w 1939 r. połączona z poznaniem historii pomnika Armii Poznań. W okresie wiosny i lata spacer i zajęcia plastyczno-warsztatowe pod pomnikiem Armii Poznań.

 Całoroczne zajęcia prowadzone są w Muzeum Armii Poznań

Czas – 60 min dla uczniów klas 1-3

90 min dla uczniów klas 4-8

 

        7. Żołnierze wyklęci. Historia tragiczna” wprowadzenie do zagadnienia walki o niezawisłość Polski po 1944 roku. Omówienie sylwetek najważniejszych postaci ze środowiska Żołnierzy Wyklętych (zarówno przywódców, jak i postaci dziś symbolicznych, takich jak „Inka” czy „Lalek”) oraz działań zmierzających do ocalenia pamięci o roli i bohaterach drugiej konspiracji.

Wykład prowadzony od 27 lutego do 28 marca dla klas 5-6 w :

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Czas – 45 minut

 

        8. Druga konspiracja w Polsce – o walce bez szans na zwycięstwo” przedstawienie sylwetek przywódców drugiej konspiracji oraz najważniejszych żołnierzy wyklętych. Omówienie działań zmierzających do ocalenia pamięci o roli drugiej konspiracji.

 Wykład prowadzony od 27 lutego do 28 marca dla uczniów klas 7 w:

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Czas – 45 min.

        

      9. „Czas ubrać choinkę” – w czasie warsztatu rozmawiamy o zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem. Jak nasze babcie przygotowywały się do tego święta, jakie potrawy powinny znaleźć się na stole? Dzieci przygotują ozdoby choinkowe – jak z dawnych lat – pawie oko, łańcuch, gwiazda. Wspólne ubieranie choinki.

Zajęcia prowadzone są w grudniu, styczniu i luty w :

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Czas – 90 minut

 

GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

  1. „Moja własna wystawa” – w trakcie warsztatu pracownicy Muzeum opowiedzą jak przygotować wystawę, skąd wziąć pomysł, materiały? Jakie warunki należy spełnić aby móc pokazać wystawę.

Całoroczne zajęcia prowadzone są w:

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Czas – 90 minut

 

  1. „Czołgi i broń przeciwpancerna z okresu II Wojny Światowej” – pokazanie sposobu walki z czołgami oraz pojazdami pancernymi. Praca na podstawie eksponatów. Warsztat plastyczny.

Całoroczne zajęcia prowadzone są w:

Muzeum Uzbrojenia do końca czerwca 2018 roku wszystkie terminy zarezerwowane

Czas – 90 minut

 

  1. „Sprzęt ciężki Wojska Polskiego XX w.” omówienie sprzętu Wojska Polskiego. Praca na podstawie eksponatów. Zajęcia warsztatowe.

 Zajęcia prowadzone są od kwietnia do września/października w:

Muzeum Uzbrojenia do końca czerwca 2018 roku wszystkie terminy zarezerwowane

Czas – 90 min

 

      4. Druga konspiracja w Polsce – o walce bez szans na zwycięstwo” – sylwetki przywódców drugiej    konspiracji oraz najważniejszych żołnierzy wyklętych. Omówienie działań zmierzających do ocalenia pamięci o roli drugiej konspiracji.

 Wykład prowadzony od 27 lutego do 28 marca w:

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Czas – 45 min.

 

5. „Druga konspiracja w Polsce– historia konspiracji niepodległościowej na terenie Wielkopolski od 1945 roku do przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych – lokalne możliwości pracy konspiracyjnej, odtworzenie struktur konspiracyjnych w 1945 roku, najważniejsze działania sił niepodległościowych, etapy likwidacji podziemia zbrojnego przez władze promoskiewskie, sylwetki przywódców wielkopolskiej drugiej konspiracji i ich losy.

 Wykład prowadzony od 27 lutego do 28 marca w:

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Czas – 45 min.

 

6. „Pułkownik Ryszard Kukliński” – losy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego – oficera Ludowego Wojska Polskiego i tajnego współpracownika amerykańskiego wywiadu, który przekazując liczne informacje o planach i uzbrojeniu wojsk Układu Warszawskiego przyczynił się do zniwelowania przewagi militarnej bloku wschodniego nad siłami NATO. Wykład połączony ze zwiedzaniem.

Zajęcia całoroczne prowadzone przez Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 w:

Przeciwatomowy Schron dla Władz Miasta Poznania, przy ul. Słupskiej 62.

Czas – 90 minut

 

       7. „Twórczość więźniów Fortu VII” – rozszerzenie kontekstu polonistycznego, skupionego szczególnie wokół literatury oraz innych przejawów twórczości (np. rysunki, śpiew, rękodzieła) tworzonej przez osoby osadzone w Forcie VII. Warsztaty składają się z dwóch części, pierwszej: spacer po Forcie VII, połączony z narracją historyczną; drugiej: praca z tekstem literackim wraz z omówieniem sylwetek autorów m.in. Irena Bobowska i Stefan Balicki.

Zajęcia całoroczne prowadzone w:

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

Czas – 90 do 120 minut

 

      8. „Wybitni Wielkopolanie – ofiary Fortu VII” poszerzenie wątku historycznego realizowanego w szkole. Wprowadzenie do historii Fortu VII jako pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich. Pokazanie miejsc kaźni – ściana śmierci, komora gazowa, Cela 58., schody śmierci. Na część warsztatową wybór postaci będzie zależeć od decyzji grupy. Wśród poległych w Forcie VII Wielkopolan są przedstawiciele świata naukowego, artystycznego, literackiego, duchowieństwa i błogosławionych m.in. „Poznańska Piątka”; Florian Marciniak, Franciszek Witaszek, Stanisław Pawłowski.

 Warsztaty całoroczne prowadzone w:

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

Czas – 120 minut

 

HISTORYCZNE SPACERY

 

  1. „Cmentarze żołnierskie na stoku cytadeli”zapoznanie z historią cmentarza. Uczczenie pamięci poległych żołnierzy

Organizowane w kwietniu i październiku oraz dla grup szkolnych po wcześniejszym umówieniu terminu przez :

Muzeum Armii „Poznań”

Przewodnicy:

Jarosław Bączyk

Piotr Kędziora

 

Uczestnictwo bezpłatne

Czas – 120 minut

 

  1. „Śladami Poznańskiego Czerwca” przybliżenie miejsc związanych z wydarzeniami z czerwca 1956 r. Spacer kończony jest wizytą w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956.

 Organizowane  od marca do października przez :

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Przewodnicy:

Kinga Przyborowska

Maria Skrzypczak

Dariusz Paprocki

Jerzy Majchrzak

 

Czas – od 90 do 120 minut