Konkurs: kartka dla uczestnika

W związku ze zbliżającą się 63. Rocznicą Poznańskiego Czerwca 1956, zapraszamy
do udziału w konkursie, którego ideą jest umożliwienie najmłodszym dzieciom (przedszkolakom i uczniom klas I-III szkół podstawowych) jedno z pierwszych zetknięć
z historią.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pocztówki/kartki z życzeniami
dla uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Pracę każdy uczestnik konkursu tworzy indywidualnie. Mogą do niej zostać dołączone proste życzenia (oraz opcjonalnie: imię
i nazwisko autora pracy i/lub nazwa przedszkola/szkoły). Pocztówki/Kartki z życzeniami należy dostarczyć do siedziby Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956,
która znajduje się przy ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań do 31 maja 2019 roku
(do godziny 17:00), możliwość wysłania przesyłki (o przyjęciu przesyłki decyduje data stempla pocztowego). Pocztówki/kartki z życzeniami zostaną przekazane uczestnikom Poznańskiego Czerwca ’56 przez pracowników Muzeum. Spośród najbardziej efektywnych prac wybierzemy zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe!

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu “Kartka dla uczestnika Czerwca ’56.”. dostępnym na stronie www.wmn.poznan.pl.

Konkurs – regulamin

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej