Do zbiorów Muzeum Armii „Poznań” trafił dziś pośmiertny akt nominacji kpt. Edmunda Wołkowińskiego na stopień majora, przekazany przez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu, ppłk Ryszarda Grześkowiaka.

Akt trafił do naszych zbiorów, gdyż kpt. Wołkowiński nie ma bliskiej rodziny.

Edmund Wołkowiński – kapitan artylerii WP; urodził się 27.06.1897 r. na Podolu. Uczestniczył w wojnie z bolszewikami 1920 r., odznaczony został Krzyżem Walecznych. Przed wybuchem II wojny światowej służył w 7. Pułku Artylerii Ciężkiej w Poznaniu. W sierpniu 1939 roku, po mobilizacji został dowódcą I dywizjonu 25. dywizjonu artylerii ciężkiej (sformowanego z pododdziałów 7. PAC-u), który walczył w składzie 25. Dywizji Piechoty (kaliskiej) Armii „Poznań”. Walczył w bitwie nad Bzurą. Zmarł wskutek odniesionych ran w szpitalu w Warszawie, według daty na nagrobku 18 października 1939 roku, według innej wersji 18 września 1939 roku.  Spoczywa na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach.

Powrót do listy kategorii Aktualności