30 marca, w Wielki Piątek, o godzinie 4.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa, która poprowadzi do Fortu VII. Kapłani i wierni parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, na terenie której znajduje się Fort VII, zapraszają wszystkich Wielkopolan. Procesja rozpocznie się na skrzyżowaniu ulic Polska i Nowina.

W miejscu, w którym Niemcy uruchomili pierwszy w okupowanej Polsce obóz koncentracyjny, zabrzmi przejmująca modlitwa. Wspominając męczeńską śmierć Chrystusa, wierni skierują swoje myśli także ku tysiącom osób zamordowanych w katowni będącej Golgotą Wielkopolski. Droga Krzyżowa prowadząca przez miejsce cierpienia tysięcy Wielkopolan w sposób niezwykle wymowny podkreśla mękę Chrystusa i poświęcenie ludzi, których służba dla Rzeczypospolitej zakończyła się śmiercią w Forcie VII.

Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej organizowanej o tak wczesnej porze, w porannym chłodzie, dla wielu osób może okazać się wyzwaniem – ale to szczególny dzień i szczególne miejsce. Droga Krzyżowa w Forcie VII jest piękną oznaką religijności i ważnym elementem wielkopolskiej tradycji.

 

Powrót do listy kategorii Aktualności