Na wzgórzu św. Wojciecha zbudujemy nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego – prezydent  Poznania, Jacek Jaśkowiak ogłosił decyzję o lokalizacji.

„Ta inicjatywa jest kluczowa dla naszej tożsamości. Bardzo się z niej cieszę” – powiedział prezydent.

Działka na wzgórzu św. Wojciecha przy Starej Rzeźni, niedaleko Pomnika Armii Poznań, Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan to prawie hektar. Może na niej stanąć budynek o wysokości 15 metrów i powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. 40 procent zajmie ekspozycja stała.

Wystawa stała będzie przedstawiać historię Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, jego przyczyny i uwarunkowania a następnie skutki i formy pamięci. Ma koncentrować się na wyjaśnieniu fenomenu zwycięskiego powstania przez pokazanie doświadczenia Polaków w Wielkopolsce pod zaborem pruskim, w szczególności ich samoorganizacji, która zaowocowała wyjątkowym w dziejach Polski zwycięskim powstaniem. Ważne będzie także zaprezentowanie samego powstania zarówno w aspekcie militarnym, jak również postaw obywatelskich i dojrzałości myśli politycznej oraz skuteczności dyplomatycznej. Następnie zostanie ukazany wpływ zrywu Wielkopolan na odzyskanie przez Polskę niepodległości. W końcu zaprezentowane będą formy pamięci o powstaniu i losy jego uczestników.

Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma kosztować 150 mln zł i zostać otwarte w 2023 roku. Jeszcze w tym roku może zostać rozstrzygnięty konkurs na projekt architektoniczny budynku.

Inwestycja ma wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma stać się placówką o randze ogólnopolskiej, nowoczesną, z atrakcyjną ofertą historyczną i bogatym programem edukacyjnym, z frekwencją 100 tysięcy zwiedzających rocznie (frekwencja w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w roku 2018 do maja – 16 tysięcy zwiedzających) i skupiającą środowiska kultywujące pamięć o historii powstania.

Materiały do pobrania

Powrót do listy kategorii Dla mediów