Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu realizuje społeczną akcję pod hasłem: Ocalone pamiątki, zachowana pamięć, której celem jest ratowanie, zabezpieczenie oraz upublicznienie pamiątek, związanych z losami jeńców wojennych (nie tylko Polaków) przetrzymywanych w niemieckiej i radzieckiej niewoli bądź internowanymi w państwach neutralnych podczas II wojny światowej. Obozy jenieckie rozlokowane były w wielu miejscach na terenie Polski, a pamiątki jenieckie spotkać można chyba w każdym jej zakątku. Nie trzeba przekonywać, jak duża ilość jenieckich pamiątek ulega bezpowrotnie zniszczeniu lub jest przez kolejnych właścicieli sprzedawana, nie powiększając tym samym naszego narodowego dziedzictwa kulturowego.

Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, zajmując się problematyką jeniecką, prowadzi działalność naukowo-badawczą, dokumentacyjną, edukacyjną, wystawienniczą, wydawniczą, konserwatorską i upamiętniającą, wśród których praca związana z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnieniem jenieckich artefaktów ma znaczenie podstawowe.

Muzeum czeka na przedmioty używane lub wytworzone w niewoli, dokumenty, korespondencję, rysunki, fotografie, ubrania itp. – niezależnie od stanu ich zachowania. Wszystkie dary wzbogacą zbiory Muzeum. Zostaną zabezpieczone i zinwentaryzowane. Osoby zainteresowane przekazaniem pamiątek, proszone są o kontakt osobisty, telefoniczny, listowny lub mailowy. Każda propozycja zostanie rozważona w możliwie krótkim czasie. Po zdigitalizowaniu obiektów, darczyńcy otrzymają albumy z wizerunkami pamiątek wraz z ich zapisem cyfrowym.

Za zbiórkę odpowiedzialny jest Dział Zbiorów i Konserwacji Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice, tel./fax +48 77 434 34 75, e-mail: zbiorkapamiatek@cmjw.pl

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 45–017 Opole, ul. Minorytów 3, tel./fax +48 77 453 78 72, 77 453 92 16

Szczegóły – www.cmjw.pl

Powrót do listy kategorii Aktualności