Już miesiąc po najeździe na Polskę, 10 października 1939 roku w Forcie VII w Poznaniu, uruchomiono obóz, który sami Niemcy nazywali Lager der Blutrache – „obóz krwawej zemsty”. KL Posen był pierwszym obozem, w którym Niemcy użyli gazu do masowego mordowania ludności cywilnej. Straszliwy sposób traktowania więźniów wynikał m.in. z pełnienia przez Fort VII roli ośrodka szkoleniowego dla niemieckich kadr obozowych.

Więźniami KL Posen byli przede wszystkim przedstawiciele ówczesnej wielkopolskiej elity – przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, kultury, powstańcy wielkopolscy, harcerze i duchowni, a  potem także działacze konspiracyjnego podziemia. Wiele osób aresztowano na podstawie list proskrypcyjnych w ramach tzw. Intelligenzaktion – „operacji politycznego oczyszczania terenu”.

W 80 rocznicę utworzenia KL Posen, 12 października 2019 roku w Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII oddaliśmy hołd jego ofiarom i bohaterom konspiracji II wojny światowej w Wielkopolsce.

godz. 11.00 – 12.00  – główne uroczystości (z udziałem ministra Andrzeja Dery z Kancelarii Prezydenta RP i asysty wojskowej Garnizonu Poznań)

godz. 18.30 – spektakl „Noc i mgła”wyjątkowy spektakl przygotowany przez artystów związanych z Fundacją Wspierania Kultury O’ur”PL’ace Foundation.

godz. 10.00 – 18.00 – III Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej IPN

więcej informacji :

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/75721,III-Wielkopolskie-Forum-Pamieci-Narodowej-Wielkopolska-1939-1945-Pamiec-i-edukac.html

W tym dniu ZTM uruchamiło dodatkową linię autobusową 107 na trasie BAŁTYK (Rondo Kaponiera) – Bukowska – Szpitalna (Ogrody) – Dąbrowskiego – Polska (Złota)  – Bukowska – RONDO KAPONIERA;

kursy co 20 minut w godz. 10.00 – 20.16.

ZDJĘCIA : Łukasz Frasunkiewicz

Powrót do listy kategorii Aktualności