Co wydarzyło się 28 czerwca 1956? Godzina po godzinie prezentujemy przebieg wydarzeń tego dnia

6.00 – załoga wydziału W-3 w Zakładach im. Józefa Stalina nie podejmuje pracy.

6.35 – „Cegielszczacy” wychodzą z zakładu i ruszają w kierunku centrum miasta. Po drodze do pochodu przyłączają się robotnicy innych zakładów pracy, mieszkańcy Poznania i goście targowi.

9.00 – przed siedzibą Miejskiej Rady Narodowej (Zamek) zbiera się około 100-tysięczny tłum. Zgromadzeni wznoszą okrzyki, żądając wyjścia przedstawicieli władzy.

Po 9.00 –  wyłoniona z tłumu delegacja udaje się na rozmowy z przewodniczącym MRN Franciszkiem Frąckowiakiem. Delegaci domagają się przybycia premiera Józefa Cyrankiewicza bądź I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Ochaba. Następnie udają się do gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR na rozmowy z Wincentym Kraśką. Grupa manifestantów wywiesza białą flagę na dachu Zamku.

około 10.00 – grupa demonstrantów wchodzi do budynku KW PZPR – zrywają czerwone flagi, wywieszają tablice z hasłami. Inni wchodzą do budynku Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Część strajkujących udaje się na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Po 10.00 – w celu organizacji obrony gmachu Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego dowódca 10. pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego wysyła na miejsce grupę żołnierzy.

10.15 – z dachu budynku ZUS przy ul. Dąbrowskiego manifestujący zrzucają zagłuszarki zachodnich stacji radiowych. Pierwsze grupy demonstrantów docierają na ul. Kochanowskiego przed WUds.BP.

Około 10.50 – demonstranci szturmują bramy więzienia, uwalniają 252 więźniów.

Około 11.00 – z gmachu UB przy ul. Kochanowskiego padają pierwsze strzały w kierunku manifestujących – są ranni i zabici. Komendant Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych (OSWPiZ) kieruje do ochrony wyznaczonych obiektów około 300 elewów szkoły oraz 16 czołgów, 2 transportery opancerzone i 30 samochodów.

Po 11.00 – demonstranci wchodzą do budynku Sądu Powiatowego i Prokuratury, wyrzucają na ulicę akta i podpalają je.

Około 11.30 – rozbity zostaje magazyn broni znajdujący się w budynku więzienia.

Po 12.00 – do akcji zostaje wysłana kolejna grupa z OSWPiZ, składającą się z 4 czołgów i 2 plutonów podchorążych.

Około 12.30 – demonstranci opanowują 2 czołgi i rozbrajają ich załogi.

Około 14.00 – na Ławicy ląduje grupa osób z gen. Popławskim, który przejmuje kierownictwo nad siłami porządkowymi w Poznaniu.

Od 14.30 do 18.00 – uzbrojone grupy demonstrantów rozbijają Studium Wojskowe w Wyższej Szkole Rolniczej (godz. 14.30), VIII Komisariat MO na Junikowie (godz. 15), Studium Wojskowe przy Akademii Medycznej (godz. 15.30), V Komisariat MO na Wildzie (godz. 16), posterunki MO w Swarzędzu (godz. 17) i Puszczykowie (godz. 18.00).

15.00 – Komendant OSWPiZ kieruje w rejon budynku WUds.BP grupę uderzeniową ściągniętą z Biedruska, składającą się z 8 czołgów i 120 podchorążych. Pododdziały napotykają jednak silny opór demonstrantów.

Około 17.00 – grupom podchorążych udaje się zabezpieczyć z zewnątrz gmach WUds.BP i wypchnąć demonstrantów z okolic ul. Kochanowskiego.

Od 18.30 do 19.30 – uzbrojone grupy demonstrantów rozbrajają Obóz Więźniów w Mrowinie (godz. 18.30), Studium Wojskowe na Politechnice Poznańskiej (godz. 19) i posterunek MO w Mosinie (godz. 19.30).

Około 20.10 – w Czempiniu demonstranci bezskutecznie próbują rozbroić posterunek MO. Dochodzi do strzelaniny. W Poznaniu, szczególnie w rejonie budynku WUds.BP, nadal trwają walki z siłami bezpieczeństwa.

21.00 – w mieście zostaje wprowadzona godzina milicyjna, która obowiązuje do 4 rano następnego dnia.

Powrót do listy kategorii Aktualności